Terms of Use

ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า

ลูกค้าสามารถเลือกดูสินค้าหรือสอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ทั้งหมด 4 ช่องทาง คือ

  1. Facebook: @MCardShop
  2. Instagram: @MCardShop
  3. Line: @MCardShop
  4. http://www.mcardshop.com

วิธีการสั่งซื้อ

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ผ่านทั้งหมด 4 ช่องทาง

1. Facebook: @MCardShop

 

1.1 ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้โดยการพิมพ์ข้อความ และส่งรูปสินค้าที่ต้องต้องการ พร้อมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน Inbox ในหน้า Fanpage

1.2 เมื่อสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับข้อความยืนยันการสั่งซื้อ แจ้งยอดเงินรวม โดยที่ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดการชำระเงินและวิธีการแจ้งโอนได้จากลิงก์ในข้อความนี้

 

2. Instagram: @MCardShop

2.1 ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้โดยการพิมพ์ข้อความต้องการสั่งซื้อ และส่งรูปสินค้าที่ต้องการผ่านทาง Inbox ของ Facebook: @MCardShop หรือ Line: @MCardShop

2.2 เมื่อสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับข้อความยืนยันการสั่งซื้อ แจ้งยอดเงินรวม โดยที่ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดการชำระเงินและวิธีการแจ้งโอนได้จากลิงก์ในข้อความนี้

 

3. Line: @MCardShop

3.1 หากลูกค้าต้องการสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า สามารถสอบถามได้ผ่าน Line โดยการ Add Line: @MCardShop

3.2 เมื่อสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับข้อความยืนยันการสั่งซื้อ แจ้งยอดเงินรวม โดยที่ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดการชำระเงินและวิธีการแจ้งโอนได้จากลิงก์ในข้อความนี้

 

4. หน้าเว็บ http://www.mcardshop.com

4.1 ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้โดยการคลิกที่ “สั่งซื้อ” ซึ่งอยู่ใต้รูปภาพของสินค้าที่ต้องการ

4.2 เมื่อสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับข้อความยืนยันการสั่งซื้อ แจ้งยอดเงินรวม โดยที่ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดการชำระเงินและวิธีการแจ้งโอนได้จากลิงก์ในข้อความนี้