Return Policy

การคืนสินค้า/เงิน

 

1. การคืนสินค้า

เงื่อนไขการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า

บริษัทรับเปลี่ยน/คืนสินค้าภายใต้เงื่อนไข สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมกับใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และอยู่ในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าดังต่อไปนี้ ชุดว่ายน้ำ ชุดชั้นใน เครื่องประดับสตรี เครื่องสำอาง หนังสือ ไส้ปากกา ผ้า วิกผม และสินค้าลดราคาพิเศษ

ในกรณีที่สินค้าชำรุด/มีตำหนิที่เกิดจากการผลิต หรือเกิดจากความผิดพลาดจากการจัดส่ง เช่น ส่งสินค้า ผิดรุ่น/สี ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อขอคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า โดยสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ซึ่งลูกค้าจะต้องเก็บใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี เพื่อเป็นหลักฐานในการแจ้งคืนสินค้าในทุกกรณี

 

2. การคืนเงิน

2.1 ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินผ่านบัตรเครดิต จะทำการคืนวงเงินไปยังบัตรเครดิตของลูกค้าภายใน 2 รอบบิล ทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบและยืนยันการรับคืนสินค้า

2.2 ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินผ่านบัตรเดบิต บริษัทฯ จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าภายใน 14 วัน ทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบและยืนยันการรับคืนสินค้า

2.3 ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร บริษัทฯ จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าภายใน 14 วัน ทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบและยืนยันการรับคืนสินค้า