NIKE กางเกงผู้หญิง รุ่น NSW LGGNG CLUB LOGO2
฿ 600
ระยะเวลาโปรโมชั่น 18 มิ.ย. 63 - 5 ก.ค. 63
ลด 50% ราคาพิเศษ 600 บาท ราคาปกติ 1,200 บาท

รายละเอียดสินค้า
กางเกงผู้หญิงสำหรับใส่ Every day หลักๆเน้นใส่เที่ยวทั่วไป สามารถใส่เล่นโยคะหรือเข้ายิมทดแทนกางเกงเทรนนิ่งได้

Code : SM101030 / SM121030 / SMALL001

เลือก: Size

เงื่อนไขและข้อตกลงการสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์
1.หากไม่มีการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะขอยกเลิกรายการสั่งซื้อดังกล่าว
2.การรับเปลี่ยน-คืนสินค้า เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทกำหนด