MIZUNO GOLF GLOVE
฿ 385
ระยะเวลาโปรโมชั่น 18 มิ.ย. 63 - 5 ก.ค. 63

MIZUNO GOLF GLOVE

ลด 30% ราคาพิเศษ 385 บาท ราคาปกติ 550 บาท

รายละเอียดสินค้า
MIZUNO GLOVE > MZ COMP SIZE 21-26

SYNTENTIC LEATHER > ให้ความรู้สึกนุ่มและกระชับ ระบายความร้อนดีด้วยใยผ้า ระหว่างนิ้วมือ ทนต่อการใช้ง่าย


code : SM101070 SM111070 SM121070 SMALL001
เงื่อนไขและข้อตกลงการสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์
1.หากไม่มีการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะขอยกเลิกรายการสั่งซื้อดังกล่าว
2.การรับเปลี่ยน-คืนสินค้า เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทกำหนด