MIZUNO GOLF, GOLF BALL NEXDRIVE
฿ 833
ระยะเวลาโปรโมชั่น 18 มิ.ย. 63 - 5 ก.ค. 63

MIZUNO GOLF, GOLF BALL NEXDRIVE

ลด 30% ราคาพิเศษ 833 บาท ราคาปกติ 1,190 บาท

รายละเอียดสินค้า
อุปกรณ์กีฬากอล์ฟ

code : SM101070 SM111070 SM121070 SMALL001
เงื่อนไขและข้อตกลงการสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์
1.หากไม่มีการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะขอยกเลิกรายการสั่งซื้อดังกล่าว
2.การรับเปลี่ยน-คืนสินค้า เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทกำหนด