SRIXON-SR GOLF BALL Z-STAR 6 WHT
฿ 1,680
SRIXON-SR GOLF BALL Z-STAR 6 WHT

ระยะเวลาโปรโมชั่น 7 ก.ค.63 - 31 ก.ค.63
ลด 20% ราคาพิเศษ 1,680 บาท จากราคาปกติ 2,100 บาท

รายละเอียดสินค้า
อุปกรณ์กีฬากอล์ฟ (แผนก SportsMall)

-สำหรับ SRIXON Z-STAR รุ่นใหม่นี้ ได้มีการนำเทคโนโลยี SeRM® มารวมไว้ในสารเคลือบผิว ซึ่งส่งผลให้ NEW SRIXON Z-STAR ไม่เพียงแค่เพิ่มระยะทางทำให้ตีได้ไกลยิ่งขึ้น แต่ยังรวมถึงการยกระดับความรู้สึกสัมผัสและอัตราสปินเพิ่มขึ้นอีกด้วย
-ส่วนห่อหุ่มยูรีเทน 3 ชิ้น
-ส่วนห่อหุ้ม (cover) ยูรีเทนแบบอ่อนนุ่มเป็นพิเศษและบางเพียง 0.5 มม. ซึ่งมีความทนทานสูง
-ชั้นกลางไอโอโนเมอร์แบบบางเฉียบที่มีความยืดหยุ่นสูง
-แกนกลาง FastLayer ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่แบบอ่อนนุ่มเป็นพิเศษ
- ลูกกอล์ฟสีขาว (บรรจุ 12 ลูก / กล้อง)

Code : SM101070 / SM111070 / SM121070 / SMALL001
เงื่อนไขและข้อตกลงการสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์
1.หากไม่มีการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะขอยกเลิกรายการสั่งซื้อดังกล่าว
2.การรับเปลี่ยน-คืนสินค้า เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทกำหนด