XXIO-XXIO 11 (Pure White)
฿ 1,760
XXIO-ลูกกอล์ฟ XX XN ELE WH (12)

ระยะเวลาโปรโมชั่น 18 มิ.ย. 63 - 5 ก.ค. 63
ลด 20% ราคาพิเศษ 1,760 บาท ราคาปกติ 2,200 บาท

รายละเอียดสินค้า
อุปกรณ์กีฬากอล์ฟ (แผนก SportsMall)

- ลูกกอล์ฟที่ช่วยเพิ่มจุดแข็งและตอบสนองต่อไม้ XXIO ELEVEN ด้วยระยะทางที่ตรงและไกลกว่าหัวไม้ ส่วนเมื่อใช้เหล็กจะช่วยให้วิถีของลูกพุ่งสูงขึ้นด้วย
- บรรจุ 12 ลูก / กล่อง

Code : SM101070 / SM111070 / SM121070 / SMALL001
เงื่อนไขและข้อตกลงการสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์
1.หากไม่มีการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะขอยกเลิกรายการสั่งซื้อดังกล่าว
2.การรับเปลี่ยน-คืนสินค้า เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทกำหนด