Philips เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า รุ่น PQ217/18
990.00
- โกนสะอาด ใช้สะดวกเพื่อความมั่นใจ
- ปรับตามความโค้งมนของรูปหน้า
- หัวโกนสามารถปรับตามความโค้งมนของรูปหน้าและคอโดยอัตโนมัติ
- ใบมีดแบบลับคมในตัวมีอายุการใช้งานที่ยาวนานถึงสองปี
- เครื่องโกนหนวดที่ชาร์จใหม่ได้ โกนหนวดแบบไร้สายได้นานถึง 30 นาที
เงื่อนไขและข้อตกลงการสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์
1.หากไม่มีการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะขอยกเลิกรายการสั่งซื้อดังกล่าว
2.การรับเปลี่ยน-คืนสินค้า เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทกำหนด