Playmobil เดอะมูฟวี่ มาร์ลา และม้าเพกาซัส (70074)
795.00
เสริมสร้างจิตนาการไปกับของเล่นเพลย์โมบิลชุด เดอะมูฟวี่ มาร์ลา และม้าเพกาซัส ลิขสิทธิ์ของเล่นจากภาพยนต์การ์ตูนแอนิเมชั่น เพลย์โมบิลเดอะมูฟวี่

- ช่วยฝึกสมาธิ
- ให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
- ของเล่นคุณภาพ นำเข้าจากประเทศเยอรมัน
- เหมาะสำหรับเด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป
- มีจำนวนชิ้นส่วน 41 ชิ้น
เงื่อนไขและข้อตกลงการสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์
1.หากไม่มีการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะขอยกเลิกรายการสั่งซื้อดังกล่าว
2.การรับเปลี่ยน-คืนสินค้า เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทกำหนด