Grow Bye Bye Mozzie ผลิตภัณฑ์เสียบกระจายกลิ่นหอมไล่ยุงจากธรรมชาติ
690.00
ใช้เสียบเพื่อกระจายกลิ่นไล่ยุงภายในบ้าน

#ประกอบด้วย : ปลั๊กเสียบจำนวน 1 หัว, น้ำยาหอมไล่ยุง ขนาด 45 มล. จำนวน 2 ขวด ( 1 ชุด ใช้ได้นาน 480 ชม.)
#วิธีใช้ : หมุนฝาน้ำมันไล่ยุงออกแล้วใส่เข้ากับปลั๊กเสียบกระจายกลิ่นหอมด้วยความร้อน เสียบเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กครอบคลุมการไล่ยุงที่ได้ผลดีสำหรับห้อง 15 ตร.ม. ( สามารถเพิ่มจุดตามขนาดพื้นที่ที่กว้างขึ้นตามอัตราส่วน รวมถึงความสูงเพดาน)
เงื่อนไขและข้อตกลงการสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์
1.หากไม่มีการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะขอยกเลิกรายการสั่งซื้อดังกล่าว
2.การรับเปลี่ยน-คืนสินค้า เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทกำหนด