Lamoon Organic Baby Toothpaste ยาสีฟันเด็กออร์แกนิค 40ml.
250.00
- เหมาะสำหรับเด็กอายุเด็ก 6 เดือน (หรือเริ่มมีฟันซี่แรก) – 3 ปี
- ได้รับมาตรฐาน Oral Grade ที่ไม่เป็นอันตรายและไม่ระคายเคืองกับช่องปาก
- ช่วยลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย อันเป็นสาเหตุของฟันผุ จากออร์แกนิคคาโมมายและสารสกัดชาเขียว
- ปราศจากฟลูออไรด์ ที่เป็นสารก่อให้เกิดอาการกระฟัน หากเด็กเล็กกลืนกินในปริมาณมากเกินที่กำหนด
- ปลอดภัยไม่เป็นอันตราย แม้ลูกน้อยน้องยังไม่สามารถบ้วนยาสีฟันได้ ด้วย Natural Apple Flavor มาตรฐาน Food Grade
เงื่อนไขและข้อตกลงการสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์
1.หากไม่มีการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะขอยกเลิกรายการสั่งซื้อดังกล่าว
2.การรับเปลี่ยน-คืนสินค้า เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทกำหนด