Always Dry Ultra Cleaner Foam โฟมทำความสะอาดรองเท้า 100ml.
420.00
ใช้ขจัดคราบสกปรกและฝุ่นละอองต่างๆเหมาะสำหรับรองเท้าหลากหลายชนิด เช่น รองเท้าผ้า ผ้าใบ และผ้าถัก

วิธีใช้
- ปัดฝุ่นและคราบสกปรกที่ติดออก
- ปั๊มน้ำยาทำความสะอำดลงบนแปรงที่เปียกแล้วขัดคราบสกปรกออก
- ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาด
- ทำซ้ำขั้นตอนเดิมหากจำเป็น
- ผึ่งรองเท้าให้แห้งสนิท
- เพื่อเป็นการป้องกันรองเท้าจากคราบสกปรกและช่วยยืดอายุการใช้งาน ควรใช้ Always Dry Ultra Waterproof Spray หลังการทำความสะอาด

* ไม่เหมาะกับรองเท้าหนังกลับ
เงื่อนไขและข้อตกลงการสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์
1.หากไม่มีการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะขอยกเลิกรายการสั่งซื้อดังกล่าว
2.การรับเปลี่ยน-คืนสินค้า เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทกำหนด