นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Policy

MCardShop เป็นเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ที่ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า บริษัทฯ พยายามรักษาข้อมูลของลูกค้าโดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลที่ทางเว็บไซต์จัดเก็บ เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ผู้ใช้บริการได้รับการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น โดยจะจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์

1. ข้อมูลที่คุณให้กับบริษัทเพื่อลงทะเบียน หรือสมัครสมาชิกเพื่อรับบริการ, การแจ้งเตือนอีเมล และ/หรือ จดหมายข่าว

2. ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ, การเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น IP Address, ชนิดของบราวเซอร์การเข้าใช้งาน, แหล่งอ้างอิง, ระยะเวลาในการเข้าชม และ จำนวนหน้าที่เปิดดู

3. ข้อมูลการติดต่อระหว่างบริษัทและคุณที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการซื้อสินค้าหรือบริการกับทางเว็บไซต์ คำแนะนำติชม

4. ร่วมกิจกรรมโปรโมชั่น การประกวด การสำรวจ การสอบถามความคิดเห็น

5. ข้อมูลอื่นๆ

คุ๊กกี้ ( Cookies )

คุ๊กกี้ จะถูกส่งไปเก็บในเว็บบราวเซอร์ โดยแจ้งเซิร์ฟเวอร์เมื่อบราวเซอร์เปิดเพจเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์สามารถติดต่อกับบราวเซอร์ได้ เพื่อใช้ปรับปรุงการใช้งาน เพื่อจดจำบราวเซอร์ หรือเพื่อปรับการแสดงผล อย่างไรก็ตามบราวเซอร์อนุญาตให้คุณตั้งค่าในการรับคุ๊กกี้ แต่อาจมีผลต่อการใช้งานในเว็บไซต์อื่นๆด้วย

การใช้งานข้อมูลและการเปิดเผลข้อมูลของคุณ

ข้อมูลที่ทางเว็บไซต์จัดเก็บ จะถูกใช้และเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับทางเว็บไซต์

1. บริหารจัดการ พัฒนาปรับปรุง เว็บไซต์

2. เปิดการใช้งานบริการใช้เว็บไซต์

3. ดำเนินขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าและเก็บคะแนนสะสมจากบัตรสมาชิกของท่าน

4. ทำความเข้าใจพฤติกรรมการจับจ่ายของท่านเพื่อทำการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการของเรา

4. สื่อสารข้อมูลทั่วไปกับคุณ หรือ อีเมลแจ้งเตือนเมื่อมีผู้ร้องขอ

5. จัดโปรโมชั่น กิจกรรมการประกวด ทำแบบสอบถามแบบสำรวจต่างๆ

7. กรณีที่มีการถ่ายโอนธุรกิจ ข้อมูลของผู้ใช้งานในระบบ ถือเป็นทรัพย์สินที่ต้องถ่ายโอนด้วย

8. เปิดเผยข้อมูลตามความต้องการทางกระบวนการด้านกฎหมาย

9. เปิดเผยข้อมูลเพื่อใช้สิทธิ์ปกป้องสิทธิทางกฎหมายทั้งของบริษํทและบุคคลที่สาม

10. เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายใน The Mall Group เพื่อที่เราจะได้จัดสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของท่าน

 

ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่อยู่กับเราจะได้รับการคุ้มครอง ไม่ถูกนำไปใช้ทางการตลาดโดยบริษัทอื่นที่ไม่ได้อยู่ใน The Mall Group เราอาจจะมีการใช้และแบ่งปันข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตนแก่ภายนอก อย่างไรก็ตาม เราขอให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลนั้นจะไม่รวมถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นอันขาด นโยบายความเป็นส่วนตัว อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อความ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า