ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร PlayStation®5

pre-order-ps5

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร PlayStation®5

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร PlayStation®5

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร PlayStation®5

This question requires a valid email address.
This question requires a valid number format.
This question requires a valid number format.
6. คุณมีแผนที่จะซื้อ PS5™ ใช่หรือไม่ *This question is required.
7. รุ่นที่ท่านสนใจ *This question is required.
8. คุณมีแผนที่จะซื้อเมื่อไหร่ *This question is required.
9. อุปกรณ์เสริมแบบใดที่คุณต้องการซื้อเพิ่มเติม *This question is required.
10. ปัจจุบัน คุณมีเครื่องเกมใดบ้าง *This question is required.
11. คุณเป็นสมาชิก PlayStation®Plus Member ใช่หรือไม่ *This question is required.
12. เกมประเภทใดที่คุณชอบเล่น *This question is required.
13. ตัวอย่างเกม PS5 ที่คุณสนใจ *This question is required.