Wet brush-pro Tattoo Collection
690.00
ด้วยเทคโนโลยี Intellifex ที่คิดค้นมาสำหรับ WetBrush ที่จะช่วยสางผมที่พันกันอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการหลุดร่วงของเส้นผม เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาผมเป็นสังกะตัง หลังการสระผม

เลือก: Style

เงื่อนไขและข้อตกลงการสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์
1.หากไม่มีการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะขอยกเลิกรายการสั่งซื้อดังกล่าว
2.การรับเปลี่ยน-คืนสินค้า เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทกำหนด