แบรนด์เจนยูเครื่องดื่มโสมจินเซนโนไซด์เจนโปร
315.00
คุณสมบัติ
- แบรนด์ เจน ยู เครื่องดื่มโสมจินเซนโนไซด์ เจนโปร 100 ซีซี
- ประกอบด้วย จินเซนโนไซด์ เจนโปร สกัดเข้มข้นจากโสมอเมริกา และโสมเอเชีย ซึ่งเป็นอนุพันธ์ธรรมชาติ เอกสิทธิ์เฉพาะของแบรนด์
- อุดมด้วยวิตามินบี 5 ชนิด ได้แก่ บี1 บี2 บี3 บี6 และ บี12 ที่มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมอง
- รสชาติอร่อย ดื่มง่าย ด้วยน้ำผึ้งและน้ำทับทิม
- ไม่ใช้วัตถุกันเสีย ไม่เจือสีสังเคราะห์
- ขนาด 8X100 ml.
เงื่อนไขและข้อตกลงการสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์
1.หากไม่มีการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะขอยกเลิกรายการสั่งซื้อดังกล่าว
2.การรับเปลี่ยน-คืนสินค้า เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทกำหนด