Heladiv Golden Ceylon Green Vintage Tea
118.00
Heladiv Golden Ceylon Green Vintage Tea

- ชาผงชนิดซอง
- 50 ซอง x 2 กรัม
- วิธีชง ใส่ชา 1 ซองแช่ในน้ำร้อน 180 มล.
- แช่ทิ้งไว้ 1-3 นาที แล้วนำถุงชาออกพร้อมดื่ม
เงื่อนไขและข้อตกลงการสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์
1.หากไม่มีการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะขอยกเลิกรายการสั่งซื้อดังกล่าว
2.การรับเปลี่ยน-คืนสินค้า เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทกำหนด