Imperial Buttermilk Pancake Shake แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้ก กลิ่นบัตเตอร์มิลค์
99.00
ปริมาณสุทธิ 200g กรัม
เงื่อนไขและข้อตกลงการสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์
1.หากไม่มีการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะขอยกเลิกรายการสั่งซื้อดังกล่าว
2.การรับเปลี่ยน-คืนสินค้า เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทกำหนด