เสริมสิริมงคลในเทศกาลกินเจ ทำบุญไหว้พระวัดในตำนาน กับ อ.คฑา ในวันที่ 1 ตุลาคม 62
1,999.00
เสริมสิริมงคลในเทศกาลกินเจ ทำบุญไหว้พระวัดในตำนาน กับ อ.คฑา ในวันที่ 1 ตุลาคม 62
- วัดมังกรกมราวาส (วัดเล่งเน่ยยี่ เยาวราช) - ไหว้พระขอพร รับวัตถุมงคลจากท่านเจ้าอาวาส
- มูลนิธิเทียนฟ้า - สักการะเจ้าแม่กวนอิม ปางประทานพรให้การตั้งมั่นเพื่อกุศลจิตการกินเจ
- ภัตตาคารตั้งใจอยู่ - รับประทานอาหารเจต้นตำรับ ชื่อดังในตำนาน

#เงื่อนไขรายการ:
• สมาชิกใช้ 999 M Point ในการแลกซื้อ + เงิน 1,999 บาท สำหรับการซื้อทริป 1 ท่าน
• กำหนดเดินทาง 1 ตุลาคม 2562 (1 วัน)
• M Point ที่ใช้แล้วไม่สามารถแลกคืนได้
• ไม่จำกัดสิทธิ์ในการซื้อแพ็กเกจทัวร์ / ท่าน
• แพ็กเกจทริปทำบุญไหว้พระวัดในตำนานไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิกหรือคืนเป็นเงินสดได้
• เดินทางตามวันที่กำหนดเท่านั้น
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด
• ไม่คืนค่าใช้จ่ายในทุกกรณี
• ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากโปรแกรมที่กำหนดในทริปสมาชิกเป็นผู้ชำระเอง
• สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดทริป click ที่นี่
เงื่อนไขและข้อตกลงการสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์
1.หากไม่มีการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะขอยกเลิกรายการสั่งซื้อดังกล่าว
2.การรับเปลี่ยน-คืนสินค้า เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทกำหนด