Lego My First Race Car (10860)
95.00
- ช่วยฝึกสมาธิและให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
- ช่วยพัฒนาด้านการจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์
เงื่อนไขและข้อตกลงการสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์
1.หากไม่มีการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะขอยกเลิกรายการสั่งซื้อดังกล่าว
2.การรับเปลี่ยน-คืนสินค้า เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทกำหนด