Electrolux หม้อหุงข้าว รุ่น ERC6503W
1,990.00
ปรุงอาหารได้หลากหลาย พร้อมกับความทันสมัยและสะดวกในการใช้งาน ด้วยหม้อหุงข้าวดิจิตอล

- ขนาด 200 x 230 x 310 มม.
- น้ำหนักสุทธิ 3.5 กก.
เงื่อนไขและข้อตกลงการสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์
1.หากไม่มีการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะขอยกเลิกรายการสั่งซื้อดังกล่าว
2.การรับเปลี่ยน-คืนสินค้า เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทกำหนด