Lesasha Brush 2 Go
990.00
- อุณภูมิสูงสุดถึง 210 องศา
- ไร้สายขณะใช้งาน
- น้ำหนักเบาเพียง 159 g. ยาว 24.5 cm.
- ใช้เวลาชาร์ตประมาณ 90 นาที เวลาในการใช้งาน 25 นาที ต่อครั้ง
- สาย USB ความยาว 1 เมตร
- ซี่หวีรอบนอกมีความยืดหยุ่นสูงช่วยสางผมไม่ให้พันกัน
- หวีไฟฟ้าที่ช่วยหวีผมให้ตรงสวยดูเป็นธรรมชาติอย่างง่ายๆ
- ไร้สาย น้ำหนักเบา เหมาะแก่การพกพา
เงื่อนไขและข้อตกลงการสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์
1.หากไม่มีการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะขอยกเลิกรายการสั่งซื้อดังกล่าว
2.การรับเปลี่ยน-คืนสินค้า เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทกำหนด