XO-PB69 Powerbank 10,000 mAh
990.00
- 2USB output : 5V-2A
- Micro/Type-C input : 5V-2A
- ขนาด 87.5 x 62 x 25 mm.
- ความจุ 10,000 mAh

เลือก: Color

เงื่อนไขและข้อตกลงการสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์
1.หากไม่มีการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะขอยกเลิกรายการสั่งซื้อดังกล่าว
2.การรับเปลี่ยน-คืนสินค้า เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทกำหนด