Hatari พัดลมทาวเวอร์ รุ่น Tower Mini
998.00
- กำลังไฟฟ้า 35 วัตต์
- ปรับแรงลมได้ 4 ระดับ
- ปรับส่ายซ้าย-ขวา และหยุดส่ายได้ตามต้องการ
- ปรับรัศมีการส่ายได้ 2 ระดับ คือ มุมส่ายแบบแคบ 60 องศา และแบบกว้าง 120 องศา
- ตั้งเวลาเปิด-ปิดอัตโนมัติได้นานสูงสุด 8 ชั่วโมง
- ระบบไฟส่องสว่าง ปรับความสว่าง เพิ่มลดและเปลี่ยนสีไฟส่องสว่างได้
- เสริมความปลอดภัยด้วยระบบตัดไฟอัตโนมัติ เทอร์มอล ฟิวส์
- ขนาด 19 x 19 x 45 ซม.
- นํ้าหนัก 2.8 กิโลกรัม

เลือก: Color

เงื่อนไขและข้อตกลงการสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์
1.หากไม่มีการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะขอยกเลิกรายการสั่งซื้อดังกล่าว
2.การรับเปลี่ยน-คืนสินค้า เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทกำหนด