Love Beauty and Planet Body Wash 400ml.
219.00
มี 3 สูตร คือ

- Majestic Glow เพื่อผิวเปล่งประจายเจิดจรัส โกลว์อย่างเป็นธรรมชาติ ผสานคุณค่าจาก Murumuru Butter จากอเมซอน และกลิ่นหอมของกุหลาบจากบัลแกเรีย
- Petal Soft เพื่อการดูแลผิวชุ่มชื่นอย่างอ่อนโยน ผสานคุณค่าจาก Coconut Water จากฟิลิปปินส์ และกลิ่นหอมของดอก Mimosa จากโมร็อกโก
- Pure and Positive เพื่อการดีท็อกซ์และบำรุงผิวทุกครั้งที่อาบ ผสานคุณค่าจาก Tea Tree Oil จาก ออสเตรเลีย และกลิ่นหอมของVetiver จากเฮติ

เลือก: Style

เงื่อนไขและข้อตกลงการสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์
1.หากไม่มีการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะขอยกเลิกรายการสั่งซื้อดังกล่าว
2.การรับเปลี่ยน-คืนสินค้า เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทกำหนด