อร่อยทั่วอุทัยธานี 2 วัน 1 คืน เดินทาง 20-21 กรกฏาคม 2562
4,500.00
อร่อยทั่วอุทัยธานี ณ จังหวัด อุทัยธานี พักโรงแรมสุดหรู พร้อมอาหารสุด Exclusive แลกเพียง 99 M Point + 4,500 บาท ซื้อแพ็กเกจ อร่อยทั่วอุทัยธานี 2 วัน 1 คืน (จากราคาปกติ 5,100 บาท) เดินทาง 20-21 กรกฏาคม 2562
- ชมพระวิหารแก้วและพระพุทธชินราชจำลองที่วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)
- สักการะพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ วัดสังกัสรัตนคีรี
- เที่ยวชม Unseen in Thailand หุบป่าตาด
แลกซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ - 12 ก.ค. 2562 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

#เงื่อนไขรายการ
- ราคานี้สำหรับสมาชิก M Card ใช้ 99 M Point +4,500 บาท ต่อท่าน ในกรณีที่ M Point ไม่เพียงพอ สมาชิก สามารถแลกซื้อได้ในราคา 5,100 บาท
- ราคานี้สำหรับพักห้องละ 2 ท่านและเดินทางไปกลับด้วยรถบัส VIP 40 ที่นั่งเท่านั้น
- ราคานี้รวมค่าที่พัก ค่าเดินทางโดยรถบัส VIP, ค่าเข้าสถานที่,ค่าอาหารทุกมื้อ,ตามที่ระบุไว้ในรายการโดยเป็นการ เที่ยวแบบส่วนตัวเฉพาะกลุ่มของผู้เดินทางเท่านั้น
- เดินทางตามวันที่กำหนดเท่านั้น, เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด
- ไม่คืนค่าใช้จ่ายในทุกกรณี
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ

รายละเอียดทริป click ที่นี่
เงื่อนไขและข้อตกลงการสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์
1.หากไม่มีการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะขอยกเลิกรายการสั่งซื้อดังกล่าว
2.การรับเปลี่ยน-คืนสินค้า เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทกำหนด