BURT'S BEES MAMA BEE BELLY BUTTER WITH SHEA BUTTER & VITAMIN E
1,230.00
เบลลี่บัทเทอร์จากธรรมชาติสูตรไร้กลิ่น ช่วยรักษาความชุ่มชื้นและความยืดหยุ่นของผิวคุณแม่ในช่วงการตั้งครรภ์ ช่วยให้ผิวรู้สึกสบายในระหว่างการตั้งครรภ์และป้องกันผิวหย่อนคล้อย ช่วยกระชับผิวคุณแม่ให้กลับมาเป็นดังเดิมหลังคลอด ใช้ทาให้ทั่วท้องทุกครั้งหลังอาบน้ำ หรือบ่อยเท่าที่ต้องการ และควรใช้ต่อเนื่องแม้หลังคลอด
เงื่อนไขและข้อตกลงการสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์
1.หากไม่มีการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะขอยกเลิกรายการสั่งซื้อดังกล่าว
2.การรับเปลี่ยน-คืนสินค้า เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทกำหนด